מוגן: רותי ורונית – אזור אישי | ניהול ופיקוח פרויקטים